Vrijwilligers

Gastgezin

Als een kind geen eigen netwerk heeft maken we gebruik van gastgezinnen om die kinderen ook een plekje te geven waar ze nog specialer zijn.

Voor die cliënten zoeken wij soms een gezin waar ze minimaal één keer per maand een weekend of een (deel van de) vakantie mogen verblijven. Het is de bedoeling dat het kind gewoon een plekje krijgt in uw eigen gezin, al dan niet met eigen kinderen. Als er een klik is, ontvangt u altijd hetzelfde kind, zodat er een goede band kan ontstaan. Gastgezinnen krijgen een onkostenvergoeding per dag.

Ook zullen wij gastgezinnen blijvend begeleiden in het omgaan met onze clienten.

Onderhoudswerkzaamheden

Wonen op een locatie als de onze brengt ook veel werk met zich mee. We zijn dan ook regelmatig op zoek naar mensen die bereid zijn diverse werkzaamheden uit te voeren als:

  • Schilderen
  • Tuinieren
  • Klein onderhoud
  • Fietsreparaties

Vervoer

Om de twee weken moeten er op vrijdagmiddag en zondagavond vaak kinderen naar hun gastgezin worden gebracht. Ook hier zoeken we vrijwilligers voor. Kilometergeld wordt verstrekt op basis van de door de overheid vastgestelde vergoedingen.

Voorwaarden

Vrijwilligers dienen een bewijs van goed gedrag van de gemeente waarin ze woonachtig zijn te kunnen overleggen. De kosten hiervan nemen wij voor onze rekening. Gastgezinnen worden uitgebreid gescreend. Ook moet er een klik met het kind zijn.