Hoe werken wij?

Zorg

Samen met de ouders/vertegenwoordiger en het kind stellen wij een zorgprogramma op. Dat programma sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van het kind. Het zorgprogramma brengt bovendien in kaart wat de mogelijkheden zijn op het gebied van wonen, recreatie en ontspanning, dagbesteding en zorg. Minimaal twee keer per jaar bespreken wij dit plan met de ouders/vertegenwoordiger. Maar als de situatie erom vraagt, vindt er vaker een gesprek plaats. Waar nodig of gewenst wordt vervolgens het plan aangepast.

Therapie
Om het kind als individu te geven wat het nodig heeft, bepalen we samen met betrokkenen welke therapieën er eventueel noodzakelijk zijn. U moet hierbij denken aan onder andere:

  • Speltherapie
  • Agressietherapie
  • Traumaverwerking
  • Rouwverwerking

Ook worden er in huis groepsgesprekken gehouden, waarbij we externe mensen inhuren om zaken bespreekbaar te maken als seksualiteit, loverboy problematiek, drugs en alcohol. Inmiddels heeft Sandra de opleiding Kindercoach afgerond en biedt ze de kinderen via Teenerkr8 ook aanvullende therapie.

Dagbesteding
Als zorgondernemers bieden wij ondersteuning bij het vinden van een passende dagbesteding voor ieder kind. Wij zien het als een uitdaging om hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van ons eigen sociale netwerk, het sociale netwerk van de kinderen en de ouders/vertegenwoordiger. Zo proberen we een brug te slaan tussen de leefwereld van de kinderen en de maatschappij waarin wij leven.

Verder vindt dagbesteding vooral plaats op school of bij dag- en activiteitencentra in de regio. Activiteiten vanuit ons eigen huis zijn met name gericht op beleving, betrokkenheid bij het dagelijks leven en deelname aan de samenleving. Te denken valt daarbij onder andere aan huishoudelijke werkzaamheden, tuinonderhoud en de verzorging van kleinvee en huisdieren. In onderling overleg wordt bekeken wat wenselijk en realiseerbaar is.

Trainingseenheden
Kinderen met een beperking hebben zich in veel gevallen op hun 18e nog niet ver genoeg ontwikkeld om volledig op eigen benen te staan. Voor die jongeren bieden wij woonruimte aan, waar zij onder intensieve begeleiding van ons de vaardigheden kunnen leren die nodig zijn om op termijn zelfstandig te kunnen leven. Ze kunnen daarbij altijd terugvallen op onze steun ten aanzien van praktische, sociale en emotionele zaken.

Driestroomhuis Didam heeft een volledig zelfstandige woonunit, waarin cliënten in fases worden begeleid naar volledige zelfstandigheid of begeleid wonen. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen wordt gekeken hoe lang dit traject duurt. Vaardigheden die ze in deze fase moeten leren zijn:

  • ADL activiteiten
  • Werkritme
  • Steun leren vragen wanneer ze die nodig hebben
  • Omgaan met zaken als drank, verliefdheid, seksualiteit en vrijheid in het algemeen
  • Omgaan met geld
  • Omgaan met hun beperkingen

Zeker voor kinderen die al een tijdje bij ons hebben gewoond, kan het prettig zijn om vanuit de gezinssituatie door te groeien naar zelfstandigheid. De gezinsouders hebben hierbij een belangrijke begeleidende rol. Temeer omdat de jongeren deels afhankelijk blijven van een vaste verzorger.