Faciliteiten

Bereikbaarheid Driestroomhuis Didam:

  • Vanaf treinstation Didam per fiets binnen 10 minuten
  • Vanaf Arnhem CS om het kwartier in zo’n 20 minuten naar station Didam
  • Vanaf Nijmegen CS om het kwartier in zo’n 45 minuten naar station Didam
  • Met de auto vanuit centrum Arnhem in 20 minuten
  • Met de auto vanuit centrum Nijmegen in 40 minuten
  • Naar Driestroom in Elst in 25 minuten

Vrijetijdsbesteding:

Onderwijs
Op twee kilometer afstand van Driestroomhuis Didam ligt scholengemeenschap Mariëndael, locatie Christoffelschool en De Ziep. Scholengemeenschap Mariëndael biedt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. De sector SO van de Christoffelschool heeft een speciale groep ingericht voor leerlingen die behoefte hebben aan extra structuur. In deze groep zitten veel kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Symbion, school voor praktijkonderwijs en individueel voortgezet onderwijs is op 3,5 kilometer van Driestroomhuis Didam gevestigd.
Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, die beter zijn in praktische dingen dan in theorie. Ook voor leerlingen met leerachterstanden kan het praktijkonderwijs een goede oplossing zijn. Het doel is leerlingen te begeleiden naar betaald werk bij een bedrijf of in een meer beschermde werkomgeving.
Individueel voortgezet onderwijs is er voor leerlingen die het vmbo-programma kunnen volgen, maar niet op een grote scholengemeenschap. Leerlingen kunnen school- en studievaardigheden onvoldoende beheersen of behoefte hebben aan een versterking van de sociaal-emotionele vorming. Ook kan er sprake zijn van een leerachterstand.

De Schilderspoort, School voor Speciaal Basisonderwijs, in Zevenaar is eveneens op de fiets bereikbaar. Het onderwijs op de Schilderspoort is bedoeld voor kinderen van wie wordt verwacht dat zij, gezien hun onderwijsbehoeften, niet binnen het basisonderwijs kunnen worden opgevangen.

Dagbesteding

Kindercentrum de Winde in Didam is één van de vijf kindercentra van de Stichting Zozijn. De locatie ligt op ongeveer 3,5 kilometer van Driestroomhuis Didam. Vanuit de Winde wordt opvang en begeleiding geboden aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of lichamelijke beperking. Ouders bepalen zelf aan welke hulp en begeleiding zij en hun kind behoefte hebben. Het kindercentrum werkt multidisciplinair, waarbij de rol van de ouders groot is. Ook samenwerking met andere deskundigen en/of instellingen, die bij de begeleiding van het kind betrokken zijn, vindt de Winde belangrijk.

Vervoer
Voor alle cliënten is er, afhankelijk van hun capaciteiten, passend vervoer naar school, vrijetijds- en dagbesteding.