Even voorstellen

Ons gezin bestaat uit Jan en Sandra Kruitbosch, samen hebben we 3 dochters: Nikita, Noa en Nadia. Ruim 8 jaar werkten we als gezinshuis ouders met probleemjongeren bij een zorginstelling in Nederland. Sinds 2008 runnen we als zorgondernemers Driestroomhuis Didam, waarmee onze droom werkelijkheid werd. We genieten enorm van deze manier van leven en werken.

Driestroomhuis Didam bestaat uit onszelf als deskundig echtpaar, onze eigen 3 dochters en bij voorkeur 6 kinderen met een licht verstandelijke beperking.
Als zorgondernemers creëren we nieuwe kansen voor kinderen met een beperking. Dit doen we door ze een veilige leef-, leer- en opvoedingsomgeving te bieden, waarin we ze binnen hun mogelijkheden begeleiden naar een volwaardige positie in de samenleving of een vervolgplek.

Wij hebben er bewust voor gekozen om met ons gezin in een Driestroomhuis te gaan wonen. Daardoor zijn wij praktisch altijd aanwezig en aanspreekbaar. Het grote voordeel voor de kinderen en de ouders/vertegenwoordigers is dat wij goed op de hoogte zijn van wat er speelt en snel kunnen handelen als de situatie daar om vraagt.
Wij hechten ook veel belang aan het contact met de ouders/vertegenwoordigers van de kinderen. Zij kunnen ons altijd bellen voor vragen en overleg of gewoon even langskomen. Driestroomhuis Didam is een plek waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf mogen zijn.

Wij zijn géén pleeggezin. We bieden kinderen wel de veilige omgeving van een gezinsleven, maar behandelen ze ook op hun hulpvraag. Binnen het gezin gaan we een relatie aan met het kind om zo allerlei vormen van gedragsproblematiek te kunnen verhelpen. Wij worden echter niet de papa en mama van het kind, maar blijven de behandelaars.