Doelgroep

Wij willen graag werken met kinderen met een beperking, die de potentie hebben om zich verder te ontwikkelen en op termijn missen zelfs mogelijk in staat zijn om onder begeleiding zelfstandig te leven. Kinderen van verschillende leeftijden kunnen bij ons komen wonen. Wij sluiten bij voorbaat geen kinderen uit. Omdat we ze opnemen in ons eigen gezin kunnen we kinderen met bepaalde problemen echter afwijzen. Zoals:

  • Seksueel ongeremd gedrag
  • Antisociaal gedrag
  • Psychiatrische stoornissen
  • Lichamelijke beperkingen, waarbij continue zorg en verpleging nodig is

Kinderen met een beperking hebben, net als ieder ander kind, recht op een zinvol, vreugdevol en respectvol bestaan. Ze hebben het recht om te kunnen leven zoals zij zelf willen, op een plek waar ze zelf willen zijn. Voor de één is dat midden in de samenleving, de ander kijkt liever vanaf de zijkant toe. Kinderen met een beperking hebben het recht om zelf die keuzes te maken. Ze hebben het recht om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen, om te kunnen zijn wie ze willen zijn.